Flygfotografering

Med en Phantom Professional 3 bedriver jag flygfotografering för bokprojekt men tar även uppdrag mot privatpersoner och företag. Under 2017 är drönare klassade som övervakningskameror och innan den lagen ändras kan jag inte flyga. Jag har tillstånd för kommersiell flygning av transportstyrelsen och är försäkrad genom Inter Hannover. Inom Sörmlands län innehar jag självgranskningsrätt av Försvarsmakten, vilket […]

Bodö, Norge

I’m in Bodö, Norway for 2 days with hopefully some afternoon bunkers. Had a nice walk through the still half-active mountain hangar at Bodö main airbase.

Besök vid Kvarsebo klint

Besökte idag resterna av anläggningen i Kvarsebo vid Bråviken. Före detta LGC och marinens bevakningscentral i berget under klinten. Återfann med hjälp av tillsynsingsmannen huvudinslaget och de två nödutgångarna.