Böcker

Tornautomatbatteri 10,5 cm m/50 Pansarfuriren Vaxholmslinjen Batterierna på Landsort Holmögadd 1943-2003
front-highres05 front_LO_short Framsida på Holmögadd
ERSTA – Från Svarvspån till byggnadsminne Berghangarer
sid001halv berghangar-front