ERSTA e-bok

sid001halv Från svarvspån till byggnadsminne SOM E-BOK

Vad kan ett svarvspån från 1960-talet berätta om det förut topphemliga moderna svenska kustartilleriet?
Lars Hansson har haft en unik insikt i det moderna kustartilleriets uppkomst som projektledare i framtagandet av världens modernaste kustartillerikanon.
Nu presenteras för första gången bakgrunden, studierna och byggnationen av ERSTA. Här beskrivs också exporten till Norge samt hur kustartilleriet vidareutvecklades under 1990-talet.

Info om boken:

De tryckta boken är slutsåld och en e-bok som pdf-fil finns för beställning. Filen har diverse skydd och på varje sida finns en vattenstämpel med ordertagarens namn och ett beställningsnummer.

Beställning:

Förskottsbetala 145 SEK till bankgirokonto 5052-9270. Märk med ”ERSTA e-bok”, ditt namn, adress och en e-post eller adress dit filen ska skickas.