Tornautomatbatteri 10,5 cm m/50

Beställning:

Boken kostar 150:- + 70:- porto. Förskottsbetala 220:- till bankgirokonto 5052-9270. Var noga med att komma ihåg ditt namn och adress. Boken skickas så snart det går, max 1 vecka efter beställning.

 

Bofors 10,5 cm automatkanon i tornlavettage är en tung sjöfrontspjäs, användbar för såväl flackbaneskjutning som skjutning mot luftmål.

Över 50 år efter första övningen och med mer än 10 år som museum presenteras nu historien om batteri Arholma och de två andra forten i kustartilleriets tornautomatbatteri 10,5 cm m/50.
Varför valdes Arholma till att bli kustartilleribatteri redan under 1940-talet?
Hur var det att vara krigsplacerad vid fronten mot fienden i över 50 år?
Genom omfattande studier och intervjuer presenterar huvudförfattarna Lars A. Hansson och Vladan Lausevic med hjälp av ett antal kapitelförfattare en summering av Arholmas militära historia, batteri- och pjästypen, berganläggningarna samt hur det topphemliga batteriet blev ett byggnadsminne.

Boken är på 116 sidor och i A4 format. 274 bilder varav; 11 tidningsurklipp och pressmeddelanden från myndigheter och regering; 31 ritningar över de tre batterierna.
Boken har mer eller mindre komplett översättning till engelska inbakat i den svenska texten.

https://youtu.be/r2UDS_lh4gk

Korrigering på texten:

På sid 3 har felaktigt Ronny Andersson fått fel efternamn.