Flygfotografering

Med en Phantom Professional 3 bedriver jag flygfotografering sedan 2015 för bokprojekt men tar även uppdrag mot privatpersoner och företag. Jag har tillstånd för kommersiell flygning av transportstyrelsen och är försäkrad genom Inter Hannover. Inom Sörmlands län innehar jag självgranskningsrätt av Försvarsmakten, vilket betyder att foton och videos kan skickas omgående. Utanför länet måste Lantmäteriet godkänna bilder och […]

Bodö, Norge

I’m in Bodö, Norway for 2 days with hopefully some afternoon bunkers. Had a nice walk through the still half-active mountain hangar at Bodö main airbase.

Besök vid Kvarsebo klint

Besökte idag resterna av anläggningen i Kvarsebo vid Bråviken. Före detta LGC och marinens bevakningscentral i berget under klinten. Återfann med hjälp av tillsynsingsmannen huvudinslaget och de två nödutgångarna.