Böcker

FAST FÖRSVAR AV NORDKALOTTEN
Bodens fästning var länge ”Låset i norr”. Här skulle ryssen stoppas att gå över Lule älv.
Under andra världskriget och framförallt början av Kalla Kriget placerades ytterligare över 40 kanoner ut i det som kallades Kalix- och Luleålinjerna efter de älvar som de strategiskt placerades vid.
I Nordnorge gjordes samma rustning under den tyska ockupationen och det fria Norge fortsatte skyddet av viktiga hamnar samt förbättrade Frøylinjen, där Sovjets styrkor skulle stoppas på vägen söderut.
Läs mer här och beställ boken.
TORNAUTOMATBATTERI 10,5 CM M/50
Över 50 år efter första övningen och med mer än 10 år som museum presenteras här historien om batteri Arholma och de två andra forten i kustartilleriets tornautomatbatteri 10,5 cm m/50.
Varför valdes Arholma till att bli kustartilleribatteri redan under 1940-talet?
Genom omfattande studier och intervjuer presenterar huvudförfattarna Lars A. Hansson och Vladan Lausevic med hjälp av ett antal kapitelförfattare en summering av Arholmas militära historia, batteri- och pjästypen, berganläggningarna samt hur det topphemliga batteriet blev ett byggnadsminne.
Läs mer här och beställ boken.
PANSARFURIREN
Berättelsen om Hindrich Edvardsson är till stor del också berättelsen om tre och ett halvt år under Thore E. Haléns (född 1924) liv.
På samma gång fås en inblick i befolkningens levnadsförhållanden och hur de påverkades under den här tiden. De nu avvecklade landskapsregementenas roll under århundradenas lopp speglas även.
Som för många unga pojkar i Sveriges historia formade värnplikten dem till män – men under dessa år fanns andra världskriget som ett hot.
Historien satte spår i Hindrich, både psykiskt och fysiskt. Han blev sårad, upplevde död och lemlästning men även kvinnors kärlek, passion och svek.
Läs mer här och beställ boken.
VAXHOLMSLINJEN
front-highres05Beskrivningen av de 23 batterierna i den så kallade Vaxholsmlinjen med de kända bergsforten som Byvik, Oscar-Fredriksborg men även historien om ”atomlagret”, det lilla 4.batteriet.
De redan kända forten och fästningarna Vaxholms kastell, Rindö redutt och Oscar-Fredriksborg kompletteras med övriga mindre kända batterier i en detaljerad beskrivning i ord och bild. För många orginalritningar är det första gången de är tryckta i en bok. Även avsnittet över Oscar-Fredriksborg bjuder på mycket nytt material.
Läs mer här och beställ boken.
BATTERIERNA PÅ LANDSORT
front_LO_shortSom ett komplement till det nya museet över 12 cm M/70 systemet på Landsort finns nu en 16 sidig guide över båda batterierna på Landsort men med focus på 12 cm M/70 systemet. Inledningsvis finns även 15,2 cm batteriet på södra ön beskrivet. Lars A. Hansson har guidat och dokumenterat batterierna på Landsort sedan 2005. Boken är på 16 sidor och i A4 format och innehåller; 21 färgbilder 3 s/v bilder 3 ritningar 4 kartor engelsk summering.
Läs mer här och beställ boken.
HOLMÖGADD 1943-2003
Framsida på HolmögaddFör första gången presenteras en fullständig historia över en geografisk position där kustartilleriet funnits med två generationers batterier under stora delar av 1900-talet.
I Holmögadd – 60 år i marinens tjänst presenteras de båda batterierna som funnit på Holmögadd från 1943 till 2003, tillsammans med en hel del information om livet i den yttre skärgården samt flora och fauna.
Karl A. Rasmusson och S-O Eriksson beskriver vardera batteri.
Lars A. Hansson har bidragit med ett avsnitt om planeringen av det moderna batteriet samt bildarkivforskning.
Läs mer här
ERSTA – Från Svarvspån till byggnadsminne (E-BOK)
sid001halvVad kan ett svarvspån från 1960-talet berätta om det förut topphemliga moderna svenska kustartilleriet?
Lars Hansson har haft en unik insikt i det moderna kustartilleriets uppkomst som projektledare i framtagandet av världens modernaste kustartillerikanon.
Nu presenteras för första gången bakgrunden, studierna och byggnationen av ERSTA. Här beskrivs också exporten till Norge samt hur kustartilleriet vidareutvecklades under 1990-talet.
Läs mer här och beställ boken.
BERGHANGARER (E-BOK)
berghangar-frontFör första gången presenteras en detaljerad genomgång av Sveriges berghangarer för flygvapnet. Bernt Törnell, pensionerad flygvapenofficer, har efter publikationer inom flygbas- och strilområdet denna gång forskat fram information hur flygvapnets flygplan skyddades i olika typer av hangarer och verkstäder.
Manuset är berikat med en mängd arkivbilder, samt nytagna bilder från fyra olika berghangarer.
Läs mer här och beställ boken.