ERSTA 12/70

Efter lanseringen av boken ”ERSTA – Från svarvspån till byggnadsminne” 2008 skapades hemsidan ersta1270.se för att presentera de olika batterierna i systemet, som blev de sista fasta kustartillerisystemet i Sverige och Norge. Informationen från den sidan finns numer på dessa undersidor istället.

Boken finns fortfarande att köpa som e-bok via boksidan.

De sex svenska och de tre norska batterierna har varsin egen undersida med data om var de fanns och vilken utrustning den hade.

Förkortningar som används:
apj – automatpjäs.
Arte – Artillerieldledning.
mst – Mätstation.
spl – sammanställningsplats.

Söderarm Landsort Slite
Ystad Holmögadd Trelleborg
Kråkvåg Nes Meloyvaer