Pansarfuriren

front_webPansarfuriren

Berättelsen om Hindrich Edvardsson är till stor del också berättelsen om tre och ett halvt år under Thore E. Haléns (född 1924) liv.

På samma gång fås en inblick i befolkningens levnadsförhållanden och hur de påverkades under den här tiden. De nu avvecklade landskapsregementenas roll under århundradenas lopp speglas även.

Som för många unga pojkar i Sveriges historia formade värnplikten dem till män – men under dessa år fanns andra världskriget som ett hot.

Historien satte spår i Hindrich, både psykiskt och fysiskt. Han blev sårad, upplevde död och lemlästning men även kvinnors kärlek, passion och svek.

Inte minst är det en berättelse om livet som soldat i den nyuppsatta svenska pansarkåren och den anda och gemenskap som formade, i många fall, livslång bekantskap.

Beställning:

Boken kostar 150:- + 40:- porto. Förskottsbetala 190:- till bankgirokonto 5052-9270. Var noga med att komma ihåg ditt namn och adress. Boken skickas så snart det går, max 1 vecka efter beställning.

Beställa mer än en bok?

Två böcker: 60:- porto
Tre böcker: 140:- porto