Pansarfuriren

front_web

 

Pansarfuriren

Berättelsen om Hindrich Edvardsson är till stor del också berättelsen om tre och ett halvt år under Thore E. Haléns (född 1924) liv.

På samma gång fås en inblick i befolkningens levnadsförhållanden och hur de påverkades under den här tiden. De nu avvecklade landskapsregementenas roll under århundradenas lopp speglas även.

Som för många unga pojkar i Sveriges historia formade värnplikten dem till män – men under dessa år fanns andra världskriget som ett hot.

Historien satte spår i Hindrich, både psykiskt och fysiskt. Han blev sårad, upplevde död och lemlästning men även kvinnors kärlek, passion och svek.

Inte minst är det en berättelse om livet som soldat i den nyuppsatta svenska pansarkåren och den anda och gemenskap som formade, i många fall, livslång bekantskap.

Beställning:

Boken kostar 150:- + 70:- porto. Förskottsbetala 220:- till bankgirokonto 5052-9270. Var noga med att komma ihåg ditt namn och adress. Boken skickas så snart det går, max 1 vecka efter beställning.

Beställa mer än en bok?

Två böcker: 70:- porto
Tre böcker: 140:- porto