Besök vid Kvarsebo klint

Besökte idag resterna av anläggningen i Kvarsebo vid Bråviken. Före detta LGC och marinens bevakningscentral i berget under klinten. Återfann med hjälp av tillsynsingsmannen huvudinslaget och de två nödutgångarna.

En av två nödutgångar ur berget, väl dolt under sprängsten.

En av två nödutgångar ur berget, väl dolt under sprängsten.