Holmögadd HO1

1.pjäs 2002-05-27. Foto: Kurt Sundin

Lokalisering: Samtliga funktioner på Holmögadd.
Mätstation 1: Arte 724A på södra Holmögadd.
Mätstation 2: Arte 719 transportabel, grupperad på Norrgadden.
Mätstation 3: Arte 728 på N Holmögadd.
Mätstation 4: Arte 728 på S Holmögadd.
Granatkastarställningar: På NV delen av S Holmögadd, nära 2.pjäs.
Lv troppar: En tropp runt fyren längst i syd och den andra på Norrgaden, runt mätstaion 2 och 1.pjäs. Vardera tropp med 1 Arte 725 och 2 st 40 mm m/48 apj.

Färdigställd: 1983
Återställd: 200x-2003
Serie: 12/70 berg
Pjästyp: 9101

Transportabel Arte 719. Foto: ur CM material.

3.pjäs 2002-08-13. Foto: Kurt Sundin