Bokprojekt Nordkalotten – Rättelser och felaktigheter

Rättelser:

Sid 5 – mörk bild på Åke i Leåkersfästet. Här finns en bättre på nestorn bland Bodens fort och befästningar.