Söderarm SA1

Tyvskärspjäsen. Foto: Lars Hansson

Lokalisering: I Söderarms skärgård med centrum runt Yttre Hamnskär.

Tre pjäser på vardera Stor Rävskär, Hallskär och Tyvskär.

Mätstation 1: Arte 724A på Torskär.
Mätstation 2: Arte 724B på Stor Högskär.
Mätstation 3: Arte 728 i bunker på Yttre Hamnskär.
Mätstation 4: Arte 728 i bunker på Karskär.
Granatkastarställningar: Yttre Hamnskär.
Lv troppar: 2 troppar med vardera 1 Arte 725 och 2 st 40 mm m/48 apj. Grupperade på Tyvskär med lv-spl i pjäsen och på Yttre Hamnskär.

Färdigställd: 1977
Återställd: 2004-
Serie: 12/70 berg
Pjästyp: 9101

Utsikt över Söderarms skärgård med mätstation 1. Foto: Lars Hansson

Mätstation 1 i SA1. Foto: Lars Hansson

Mätstation 1 i SA1