Slite SE1

Pjäsinslag på Hammarslandet. Foto: Samuel Palmblad

Lokalisering: Mestadels på ön Asunden med vägbank över till Hammarslandet.
Två pjäser på Asunden och en på Hammarslandet.
Mätstation 1: Arte 724A på Asunden.
Mätstation 2: Arte 719 rörlig med utgångsgruppering vid Gothemhammar.
Mätstation 3: Först placerad i en pjäsbunker tillhörande det gamla batteri SE (12 cm m/94). Senare flyttad till reservkommandoplatsen i batteri SE 2 (7,5 cm m/57 vid St. Olofsholm).
Granatkastarställningar: På Hammarslandet nordväst om 1:a pjäs.
Lv troppar: 2 st Arte 725 grupperade på Asunden respektive Hammarslandet. Pjäserna på Asunden fast grupperade mellan 2:a och 3:e pjäs med lv-spl i mst1. Pjäserna på Hammarslandet i rörlig gruppering vid Hideviken med lv-spl i 1:a pjäs.
Färdigställd: 1979
Återställd: 200x-2007. En pjäs ovanjordsdel finns på Tingstäde museum.
Serie: 12/70 berg
Pjästyp: 9101

Kamouflagehuv borttagen, återställningen är påbörjad.
Foto: Samuel Palmblad

Pjäsen är utriven och ett skjul är uppsatt över hålet.
Foto: Samuel Palmblad