Trelleborg TE1

Lokalisering: Runt Gylle gård.
Tre pjäser på rad med en väster om gården och två öster om.
Mätstation 1: Arte 724A precis öster om gården.
Mätstation 2: Arte 719 rörlig med utgångläge runt Smygehuk.
Mätstation 3: Arte 728, bunker i Smygehuk.
Mätstation 4: Arte 728, bunker i Öster Jär.
Granatkastarställningar: NV om batteriet vid Grönsdal’s gård.
Lv troppar: 2 troppar med vardera 1 Arte 725 och 2 st 40 mm m/48 apj/fapj. Grupperade runt mst1 och 1.pjäs med lv-spl i vardera anläggning.

Färdigställd: 1982
Återställd: Ja
Serie: 12/70 jord
Pjästyp: 9102