Ystad YD1

En av Ystads pjäser finns bevarad på Beredskapsmuseet. Foto: Lars A. Hansson

Lokalisering: Runt Källesjö gård, väster om Ystad.
Tre pjäser NV om gården.
Mätstation 1: Arte 724A.
Mätstation 2: Arte 719 rörlig.
Mätstation 3: Arte 728 i bunker vid Lilleskog.
Mätstation 4: Arte 728 i bunker vid Hammars backar.
Granatkastarställningar: Vid stora Tvären, väster om batteriområdet.
Lv troppar: 2 troppar med vardera 1 Arte 725 och 2 st 40 mm m/48 apj/fapj. Grupperade vid 3.pjäs och mst1.

Färdigställd: 1980
Återställd: -2006
Serie: 12/70 jord
Pjästyp: 9102