Batteri Arkösund 7,5 cm m/57

Detta batteri fick byggstart i augusti 1964, ungefär samtidigt som batteri Oxelösund, norr om Bråviken, ingick i organisationen. 10 år senare fick Bråvikenområdet ett tredje batteri av samma kaliber. Batteriet placerades på Bergön söder om Arkösund och blev tillsammans med två andra typanläggningen för serie II i bergsutförande.
Batteriet ingick från starten i spärrbataljon Oxelösund, senare Bråviken men bildade redan 1971 ett eget spärrkompani.
Batteriets placering söder om Bråviken var för att skydda de södra farlederna förbi Arkösund och in i Bråviken.
Med sin ögruppering och troligen även för att spärrkompanistaben fanns på ön byggdes fem skyddsrum (SK10) och 41 skyttevärn ut i fredstid. Dessa bildade fem skansar som vardera skyddade de fyra större anläggningarna.
Batteriet stängdes 2001, samtliga pjäser och yttre delar togs bort och alla underjordiska anläggningar plomberades. Genom ett ägarbyte mellan öar i området ägs ön nu via bolaget Aspöja Fastigheter AB som ämnar bedriva viss turismverksamhet från ön, som ingår i Helocom Marine Protected area. 2016 öppnade ägaren upp några av anläggningarna. Ön och fastigheterna är larmade.

1.pjäs plombering från sjön 2010.

Ingången till den plomberade centralanläggningen D.

Några av SK10 skyddsrummen sparades av markägaren.

Efter att ha hjälp den nya markägaren med bakgrundsfakta och kunskap om anläggningarna samt en del om hur visningar kan genomföras besöktes Bergön igen av bunkerotours i maj 2017.

Ingången till 2.pjäs

Ingången till huvudanläggningen David.

Dessa serie II anläggningar är rätt okända för de kustartilleriintresserade som inte var aktiva och intresserade när anläggningarna var aktiva. Av denna typ byggdes även bara tre, samt att en ur serie I nästan var identisk också.

Pjäsplatserna var här solitära enheter för de sju i besättningen. Efter en brant lejdare fanns den enda våningen i pjäsen med fem rum, varav ett var pjässchaktet. Här finns egentligen endast cement och dörrar kvar.

Ingångslejdaren och nedre stötvågsdörren.

Fläktrum och kök – allt i ett.

Inne i ammunitionsdurken. En starkare dörr skyddade mot logementet på andra sidan.

Fundament för pjäsen.

Fundament för pjäsen och pjässchaktet.

Centraldelen i fyra plan byggdes delvis över jord med ett entréplan med ingångar och nödutgång. Efter stötvåg- och gasgräns kom en kort trappa innan trapphuset och det stora ventilationsrummet.

Entreplan

Primära stötvågsdörren och nödutgången från den korta centraltunneln.

Ingångsdelen sett från trapphuset.

Fläktrummet på entréplan.

Överplanet hade rum för eldledningen, s-plats och radarrum. Övriga rum var kontor, televäxel och logement för högre chefer.

överplan

Radarrummet där förstärkare och annan utrustning för radarn stod.

Precis vid trapphuset finns en kortare trappa som leder upp till eldledningsrummet.

Eldledningsrummet

Eldledningsrummet med ytterrören till de två periskopen.

Mellanplanet dominerades av köket, matsalen och diverse logement för meniga.

Mellanplan

Köket sett inifrån med matsalen utanför.

Frysrum.

Ingång till köket med matsalen rakt fram.

Bottenplanet var vid första besöket vattenfyllt.

Bottenplan

Vatten och mer vatten!

Vatten och mer vatten!

Inför visningen 2 september gick det att med högre stövlar komma ner på bottenplanet.

korridor med kraftcentral till vänster

vattenpumpar

central korridor utanför huset

kvarlämnade delar på nedre plan

i området runt trapphuset på bottenplanet.

Vattentoaletter på bottenplanet.

Generatorrummet

Den 2 september öppnades anläggningen för allmänheten för första gången. Över 100 personer togs ut och guidningar genomfördes under större delen av dagen. Detta blev det enda tillfället under 2017 men förhoppningsvis kan det bli återkommande.

13 thoughts on “Batteri Arkösund 7,5 cm m/57

 1. Hej Lars !
  Detta är mitt gamla krigsförband ! Har dessvärre svårt att kunna komma i september då det pågår en hel del övningar i FM.
  MVH
  Roger
  När kan man tänka sig att nästa visning kommer att ske?

 2. Spännande! Vill gärna få info om när nästa tillfälle för visning ges. Känner till området och har själv tjänstgjort i flygvapnets berganläggnngar.

  • Hej Jens,
   ursäkta sent svar. Det kommer troligen bli en tur under hösten i regi av Fortifikation-Väst där jag är delaktig. Bli gärna prenumerant där!

Lämna ett svar till Lars Avbryt svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *