Södra Sverige 2-7 juni

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
Date(s) - 02/06/2016 - 07/06/2016
Hela dagen

Kategorier Inga Kategorier


English below

Bunkertours kommer under merparten av en vecka röra sig från Blekinge, via Skåne och Halland upp till Göteborg och under resan öppna upp ett antal svårbesökta resmål.

När: Torsdag-Tisdag 2-7 juni.
Start: Turen börjar ute på Aspö, Karlskrona 08:00 2/6.
Slut: På eftermiddagen tisdag 7 juni på Säve flygplats, Göteborg.

Det går nu att boka tvådagarsbiljetter 2-3, 4-5 respektive 6-7 juni.

Tempo: 4 av 5 kanoner. Långa dagar i fält med fältlunch alternativt kortare lunchstopp. 3-4 timmars sträckor i bil kan förekomma. Långa tider i bunker/berganläggningar, delvis i krävande miljö.
Delmål:
 Uppleva kustförsvar i Karlskrona samt ett antal civilförsvarsanläggningar i Blekinge och Skåne. Kustförsvar i Skåne och Göteborg samt flygvapnets anläggningar i Göteborg.
Resans karaktär: Transport sker i egna bilar och ingår inte i priset, vi kommer hjälpa till med samåkning etc. Egna övernattningar anordnas förutom i Ystad där vi bor i HC Ystad (ingår i priset) – om man inte vill bo ovan jord. Eget matintag och till egen kostnad, även om vi gärna äter tillsammans på kvällar så ofta det går. Besök kan komma att ställas in på kort varsel och då försöker vi alltid besöka något annat besöksmål i närheten.
Vem får följa med: Bunkertours tar sig rätten att neka en person medverkan på resan efter konsultation med ägarna av anläggningar och medarrangörer. En avslagen medverkan kan bero på att personen har visat intresse för uppbrutna anläggningar eller själv har en historia av att bryta upp anläggningar eller gjort andra övertramp som kan skada bunkertours och/eller fastighetsägaren.

För er tidigt ankomna: På eftermiddagen 1/6 öppnar föreningen KA MUL-divisionen som har hand om Östra Hästholmens minstation anläggningen för oss. Med utsikt över Gåsöfjärden och skäret där U137 gick på grund 1981. Detta ingår inte i summan nedan utan 100:- extra tillkommer. Notera att även färjan ut är avgiftsbelagd. Exakta tider återkommer vi till senare.

Grundplanering:
2 juni: Arrangören bor ute på Aspö och inväntar vid färjelägret då färjan från Karlskrona anländer 08:00, avgår Karlskrona 07:30. Vi börjar vid E2 i nya Ellenabben batteriet. Detta 7,5 cm m/57 serie III batteri är det som är byggnadsminnesmärke men tyvärr inte visas så ofta. Denna fyrvåningsanläggning var batterichefens uppehållsplats och genererade kraft till alla batteriets delar på Aspö. Den var också reserveldledningsplats till E1 som låg framskjuten i skärgården. Efter 1½ timme här beger vi oss en kort sträcka till den bevarade 7,5 m/57 cm pjäsen i batteriet, som ligger nära gamla Ellenabbens fort. Här kommer vi dela upp oss under 1h och titta på både fortet och pjäsen.
Efter ytterligare en kort transport är vi vid KSRR Gruvan, den enda intakta kustspaningsradarn i landet. Gruvan var också bataljonsstab för kustartilleriet och är därför något olik övriga kustspningsanläggningar. Här är vi i 1h 40 minuter.
Färja tillbaka vid 14:00, vilket ger en timme till egna exkursioner. Väl i centrala staden väntar besök i Berggården, Karlskronas stora skyddsrum från kalla krigets dagar under 1½ timme. Efter det är det egna exkursioner av bergrum, tex Oskarsvärn och järnvägstunneln, eller restauranger under kvällen. Järnvägstunneln kan det bli option på under kvällen men den är fn stängd pga utebliven bergsskrotning.
Dagen beräknas vara klar vid 17:00.
Arrangören bor på Hotell Aston i centrala staden.
Lunchmatsäck och dryck ansvarar varje deltagare för själv.

3 juni: 09:00 är det start för civilförsvarscentraldagen med besök i Trasten, HC Karlskrona. Här har vi tillgång till alla utrymmen förutom vissa teknikutrymmen under 1½ timme. I Blekinge ligger alla städer och anläggningar med 30 minuters mellanrum så 11:00 stiger vi ner i HC Ronneby för ytterligare (max) 1½ timme. Innan nästa civilförsvarscentral väntar besök i en sandsilo med en Rb-68 plats på toppen längs vägen innan vi går ner i HC Karlshamn, Felix runt kl 14:00. Efter detta besök sker transport i ca 2h ner till Ystad och deras civilförsvarscentral August. Vi kommer äta tillsammans inne i Ystad och titta en del på stadskärnan innan vi beger oss ut till August för rundvisning, samkväm och övernattning. Anta inte enkelrum denna natt i bunkerns logement. Duschar och toaletter finns. Lakan och eventuell sovsäck ska medtas själv.

4 juni: Efter frukost i anläggningen beger vi oss vid 08:30 mot Trelleborg och resterna av det äldre kustartilleribatteriet TE1. Här kommer vi se resterna av pjäsställningarna till 15,2 cm kanonerna och den bevarade underjordiska stridsledningscentralen. I närheten ligger också HC Trelleborg som vi sedan besöker innan vi drar vidare mot norr.
Vi besöker den enda bevarade FMR-10 anläggningen i landet. Dessa ovanjordsanläggningar användes som radiolänk mellan luftförsvarscentralerna till flygplanen för att leda in framförallt jaktflyget mot målet.
NYTT! Den enda LGC i landet som har orginalinredning kvar är nu klar för visning . Även plottingbordet är restaurerat och monterat!
Vi avslutar dagen med HC Ängelholm, en anläggning som inte visats så mycket och som snart kommer att säljas. Den hade på slutet F10 som ägare.
Dagen beräknas vara klar vid 18:00.
Arrangören bor på Hotell Horisont i södra delen av centrala Helsingborg.
Lunchmatsäck och dryck ansvarar varje deltagare för själv.

5 juni: Efter frukost beger vi oss till Beredskapsmuseets anläggningar. 09:30 startas NSRR Laröd, en närspaningsradar för Öresund som var underställd spärrbataljon Helsingborg. Här kommer vi få en rundvisning i den kompakta och lilla bunkern som driftas och visas av Beredskapsmuseet.
Vi tittar också på delar av Skånelinjen, dock utan att komma in i någon bunker. När Beredskapsmuseet öppnar vid 11:00 är vi där och går igenom det vanliga museet med den inglasade kanonen Maja och den underjordiska stridsledningscentralen.
Efter detta beger vi oss norrut med mål att övernatta söder om Göteborg. Vi kommer på färden ta ett stopp i världsarvet Grimeton och där göra ett besök i ett av de skyddsrum från kriget som fanns på anläggningen förutom ta en egen rundvandring i museet. Museet är öppet till 17:00. För de som bor i närheten av Kungsbacka finns möjlighet att bese en del övergivna ställningar och bunkrar på Onsala halvön.
Dagen beräknas vara klar vid 18:00.
Arrangören bor på Best Western i Kungsbacka. (Priser i Göteborg är höga just denna natt pga den enda svenska artist som ens kommer i närheten av Springsteens siffror spelar på Ullevi).
Lunchmatsäck och dryck ansvarar varje deltagare för själv.

6 juni: Efter frukost beger vi oss in mot Göteborg för nationaldagsfirande. Oscar II fort öppnar portarna 12:00 och eventuellt kan vi göra något besök under jord innan dess. Vi kommer ha en rundvandring i batteriet och innan 14:00 begett oss upp på hjässan för att uppleva skjutning med 15,2 cm batteriet om två pjäser. 15:00 skjuter även Götiska batteriet salut och efter det får vår grupp tillträde till Götiska.
Eventuellt kan vi göra något besök under jord efter dagen på O2.
Arrangören bor på Hotell Poseidon i centrala Göteborg.
Dagen beräknas vara klar senast 18:00.

7 juni: Efter frukost beger vi oss ut till Säve flygplats och historien runt de berghangarer som finns där. När Aeroseum öppnar 11:00 i den moderna berghangaren är vi där och får en rundvandring till kraftcentralen, kommandocentralen och nödutgångarna samt alla flygande farkoster i själva museet. Vi kommer även i två delgrupper gå ner i den nyöppnade bränsledepån som ligger i anslutning till det nya berget. När rundvisningen är slut får vi gå runt i det vanliga museet tills vi tröttnar och vill åka hem.
Dagen beräknas vara klar runt 14:00.

Antal: Max 20 personer. Troligen kommer det vara blandade nationaliteter. Huvudspråk på guidningar är svenska med engelskt inslag.

Pris: 4500 SEK för hela rundresan. Tvådagarsbiljetter; 2-3 juni; 1700 SEK, 4-5 juni; 1600 SEK, 6-7 juni; 1300 SEK.

Vad ingår: Alla inträden, guidningar. Övernattning i HC Ystad.
Vad ingår inte: Mat och dryck. Lunchmatsäck och dryck ansvarar varje deltagare för själv. Transporter mellan aktiviteterna. Övernattningar. Eventuellt extrabesök innan och efter O2 fort den 6/6. Minstationen 1/6.

Bokning: Sker genom kontakt med lars@bunkertours.se. Bekräftelse av plats sker genom att 1000 SEK sätts in på konto efter att faktura erhållits. Dessa pengar kan endast fås tillbaka om platsen kan övertas av någon annan.

In English

Join fellow bunkertourists to southern Sweden with focus on Karlskrona, Ystad, Trelleborg, Helsingborg and Göteborg areas.

When: Thursday-Tuesday 2-7 juni.
Start: On Aspö island, Karlskrona 08:00.
End: Afternoon Tuesday 7 juni on Säve airport, Göteborg

Pace: 4 of 5 guns. Long days in the field/bunkers with light lunch or short lunch breaks on route. 3-4 hours in car between sites can occur. Extensive visits to bunker systems, sometimes in demanding environment.
Goals:
 Experience coastal defense of Karlskrona, numerous civil defense centrals in Blekinge and Skåne counties. Coastal defense of Skåne and Göteborg areas as well as mountain hangars in Göteborg.
The trip: Transport is made in own cars and is not included in the price, we’ll try and arrange to fill up cars with 4 people. Overnight stay is booked and handled by the traveler him/herself. In Ystad we’ll stay below ground in the bunker (included in the price) but you are free to stay in town if you like.
Visits can be cancelled with short notice and in that case we’ll try and arrange other sites close by.
Who can join: Basically anyone but if it’s clear and known that the person(s) break into or walk into re-opened sites within Sweden. Bunkertours have the right to deny the person(s) access to the trip.

Planning/Itinerary:
1 June: An extra arrangement is held on the afternoon when we can visit a cold war mine station on Östra Hästholmen. This overlooks the site where the Russian Whisky sub stranded in 1981 and was involved in the most tense week in Swedish cold war history.
Extra costs for this is 100 SEK + private car-ferry that costs.
Trip organizer stays over on Aspö island, STF Aspö Lotstorn Vandrarhem.

2 June: Organizer stays on Aspö island and will await the ferry from Karlskrona at 08:00. It leaves Karlskrona 07:30. We’ll start at E2 in the modern Ellenabben battery. This 7,5 cm m/57 series III battery is the national trust preserved site but is not shown that much. This is the only bunker type preserved in the world, a four-story building below ground where the chief of the battery had his place. After 1½ hour we’ll take a short trip to the preserved 7,5 m/57 cm gun in the battery, that also lies close to the old Ellenabben fort. We’ll split up in two sub-groups here and will look at both sites during 1h.
A new short transport will get us to KSRR Gruvan (the mine), the only preserved coastal radar surveillance site in Sweden. The mine was also a batallion HQ and is therefor a little bigger than the usual sites. We’ll be here for 1h 40 min.
The ferry goes back at 14:00, which leaves us with at least 1h free. Back in the city we’ll visit one of the two bigger shelters from the cold war, Berggården during 1½ h.
After this the evening is free, there are numerous smaller objects to look at.
The program is scheduled to end at 17:00.
The organizer stays at Hotell Aston in central town.

3 June: 09:00 starts the civil defenceday with visit at Trasten (the Thrush), civil defence central for Karlskrona. Here we have access to most parts of the site during 1½ h. In this county there is always 30 min between the cities so around 11:00 we’ll enter HC Ronneby for another (max) 1½ h. Before the 3rd civil defence central we’ll visit a sand-silo en route. In these mountain structures the road companies stored sand during winter so it didn’t freeze. There is also a Bloodhound launch site on the same mountain. Around 14:00 we’ll enter HC Karlshamn, Felix.
After this visit we’ll have around 2h drive down to Ystad and the command central August. We’ll eat together in town and look at the city centre before heading out to the bunker for overnight stay. Overnight in the dormitories in the bunker. Showers are available, single rooms can not be guaranteed. Sheets for the beds should be brought by everyone and sleeping bag if you want.

4 June: After breakfast we’ll head to Trelleborg around 08:30 for the remains of the old coastal artillery battery TE1. We can see the remains of the 15,2 cm guns and enter the underground command central. Close by is also civil defense command central Trelleborg that we’ll visit before heading north along the coast.
We’ll look at the only preserved FMR-10 site in the country. These above bunkers communicated radio transmissions between the air-force command bunkers to the planes, especially to guide the hunters to the targets.
NEW! LGC is an airforce bunker for the county surveilance system and was a widespread function in the airforce. This central that we’ll visit is the only one preserved in Sweden.
Efter this we’ll look at the sister site to Ystad civil defence, a site rarelly seen before and soon sold.

The program is scheduled to end at 18:00.
The organizer stays at Hotell Horisont in southern Helsingborg.

5 June: After breakfast we’ll head out to the Military preparedness Museum sites. At 09:30 the NSRR Laröd, a close-range radar site in Öresund and part of the Helsingborg coastal battalion. We will look at part of the defence line but not going into any bunkers. When the museum opens at 11:00 we’ll be there for a tour, both the preserved gun Maja and the underground command bunker.
After this we’ll head north for overnight south of Göteborg. We’ll stop at the UNESCO heritage Grimeton and there look at a shelter from the war and look at the museum. The museum is open until 17:00. For those staying close to Kungsbacka we can look at remains from the military on the Onsala peninsula during the evening.
The program is scheduled to end at 18:00.
The organizer stays at Best Western i Kungsbacka. (Prices in Göteborg is high this night, due to the only Swedish artist that can measure him/helself with Springsteen plays in town.).

6 June: After breakfast we’ll head for Göteborg for Swedish national day. Oscar II fort opens at 12:00 and hopefully we can do something underground before that. We’ll do a tour of the fortress before we gather on the top before 14:00 for the annual salute-shooting with the 15,2 cm guns. At 15:00 there will also be a shooting (first time) with Götiska batteriet. After that our group will have access to that battery.
Hopefully we can do something more underground after the day at O2..
The program is scheduled to end at 18:00.
The organizer stays at Hotell Poseidon in central Göteborg.

7 June: After breakfast we’ll head to Säve airport and the history of two mountain hangars. When the Aeroseum museum opens at 11:00 we’ll look at the museum with all the planes and equipment. We’ll also look at the underground command central, power-plant, emergency exits. In two smaller groups we’ll look at the newly opened fuel storage.
The program is scheduled to end around 14:00.

Participants: Max 20 people. Probably mixed nationalities. Guided tours in Swedish with additional English if possible.

Price: 4500 SEK for the whole trip. Two-day tickets; 2-3 june; 1700 SEK, 4-5 june; 1600 SEK, 6-7 june; 1300 SEK.

What is included: All entrances, tours and guided tours. Overnight stay in Ystad bunker.
What is not included: Food and drinks. Transport. Overnight stays apart from in Ystad. Possible extra visits before and after O2 fort on 6 June.

Booking: Is made through contact with lars@bunkertours.se. Confirmation of a place is made by sending 1000 SEK to the account after receiving an invoice.

 

Inlägget finns i kategorierna . Bokmarkera permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *