Femörefortet – från topp till tå. 5 timmar 17 november 2013

Det återkommande evenemanget från guiden som gjort turen sedan 2006.

Under fem timmar ser vi mer eller mindre alla utrymmen i batteri Oxelösund.
Turen börjar utomhus under ca 1½ timme med besök i det vanligtvis stängda reservkommandoplatsen. Besök vid alla tre pjäsplatserna plus ovanpå eldledningsplatsen.
Beroende på tidsschemat går vi ner i anläggningen och tar lunch direkt. Ärtsoppa med pannkakor, följt av kaffe med kaka.

Vi utforskar sedan delarna som är öppet under vanlig visning men under längre tid. Logementen, centraltunneln, eldledningsplatsen, kök, generatorer och 2.pjäs.
I delgrupper utforskar vi pjästornet.
Avslutningsvis går vi in i den utrivna tunneldelen bort mot 3.pjäs och reservkommandoplatsen.

Turen är avsedd för att se allt, fullständig dokumentation av anläggningen från alla i gruppen kommer inte att hinnas med.

Ej lämpligt för rörelsehindrade eller barn under 10 år.
Medtag ficklampa och hjälm.
Guidningen genomförs i alla väder.

Pris: 500 SEK, 400 SEK för ungdommar under 18 år.
Tid: 17 november 10:00 – 15:00 (ca).
Anmälan till: lars[at]bunkertours.se