Batteri Arkösund 7,5 cm m/57

Detta batteri fick byggstart i augusti 1964, ungefär samtidigt som batteri Oxelösund, norr om Bråviken, ingick i organisationen. 10 år senare fick Bråvikenområdet ett tredje batteri av samma kaliber. Batteriet placerades på Bergön söder om Arkösund och blev tillsammans med två andra typanläggningen för serie II i bergsutförande.
Batteriet ingick från starten i spärrbataljon Oxelösund, senare Bråviken men bildade redan 1971 ett eget spärrkompani.
Batteriets placering söder om Bråviken var för att skydda de södra farlederna förbi Arkösund och in i Bråviken.
Med sin ögruppering och troligen även för att spärrkompanistaben fanns på ön byggdes fem skyddsrum (SK10) och 41 skyttevärn ut i fredstid. Dessa bildade fem skansar som vardera skyddade de fyra större anläggningarna.
Batteriet stängdes 2001, samtliga pjäser och yttre delar togs bort och alla underjordiska anläggningar plomberades. Genom ett ägarbyte mellan öar i området ägs ön nu via bolaget Aspöja Fastigheter AB som ämnar bedriva viss turismverksamhet från ön, som ingår i Helocom Marine Protected area. 2016 öppnade ägaren upp några av anläggningarna. Ön och fastigheterna är larmade.

1.pjäs plombering från sjön 2010.

Ingången till den plomberade centralanläggningen D.

Några av SK10 skyddsrummen sparades av markägaren.

Efter att ha hjälp den nya markägaren med bakgrundsfakta och kunskap om anläggningarna samt en del om hur visningar kan genomföras besöktes Bergön igen av bunkerotours i maj 2017.

Ingången till 2.pjäs

Ingången till huvudanläggningen David.

Dessa serie II anläggningar är rätt okända för de kustartilleriintresserade som inte var aktiva och intresserade när anläggningarna var aktiva. Av denna typ byggdes även bara tre, samt att en ur serie I nästan var identisk också.

Pjäsplatserna var här solitära enheter för de sju i besättningen. Efter en brant lejdare fanns den enda våningen i pjäsen med fem rum, varav ett var pjässchaktet. Här finns egentligen endast cement och dörrar kvar.

Ingångslejdaren och nedre stötvågsdörren.

Fläktrum och kök – allt i ett.

Inne i ammunitionsdurken. En starkare dörr skyddade mot logementet på andra sidan.

Fundament för pjäsen.

Fundament för pjäsen och pjässchaktet.

Centraldelen i fyra plan byggdes delvis över jord med ett entréplan med ingångar och nödutgång. Efter stötvåg- och gasgräns kom en kort trappa innan trapphuset och det stora ventilationsrummet.

Entreplan

Primära stötvågsdörren och nödutgången från den korta centraltunneln.

Ingångsdelen sett från trapphuset.

Fläktrummet på entréplan.

Överplanet hade rum för eldledningen, s-plats och radarrum. Övriga rum var kontor, televäxel och logement för högre chefer.

överplan

Radarrummet där förstärkare och annan utrustning för radarn stod.

Precis vid trapphuset finns en kortare trappa som leder upp till eldledningsrummet.

Eldledningsrummet

Eldledningsrummet med ytterrören till de två periskopen.

Mellanplanet dominerades av köket, matsalen och diverse logement för meniga.

Mellanplan

Köket sett inifrån med matsalen utanför.

Frysrum.

Ingång till köket med matsalen rakt fram.

Bottenplanet var vid besöket vattenfyllt.

Bottenplan

Vatten och mer vatten!

Vatten och mer vatten!

 

Den 2 september kommer anläggningen öppnas för allmänheten för första gången. 80 biljetter kommer finnas garanterat, möjligen kan det bli upp till 100 om båttransporter går att ordna. Detta kommer troligen bli det enda tillfället under 2017 men förhoppningsvis kan det bli återkommande. Varje gäst kommer få en tid för visning av en pjäsplats på egen hand under 25 minuter, max 10 i anläggningen åt gången, samt en tid för guidad visning av centraldelen under 30 minuter, även där 10 personer. Efter en timmes visning kommer det finnas ca 3h för egen rundvandring på ön innan båten går tillbaka. Troligen kommer en SK10 kunna vara öppen under dagen samt att grillar kommer finnas där det går att köpa korv och hamburgare. Toaletter finns inte på ön.
Båt avgår från Arkösund 09.30 och tillbaka från Bergön 14:40, i Arkösund igen 15:00. Var i god tid på morgonen då det är en bit att gå från allmänna parkeringar.
Alla tider och detaljer kan ändras på kort varsel.

Pris: 220:-. Då ingår guidning, fri rundvandring på ön, transport till och från Bergön. Betalning sker som förskottsbetalning senast 14 dagar innan resan. Vid sjukdom kan detta återbetalas om någon annan kan ta platsen, vilket vi hjälper till med genom att använda en eventuell väntelista.
Åldersgränser: Endast personer över 13 år kan besöka anläggningarna internt och då endast i målsmans sällskap. Omyndiga måste ha en myndig person med sig.
Obligatoriskt att ha med sig:Minst en stark ficklampa som räcker minst 1 timme. Det är endast egen belysning i anläggningarna. Rejäla skor och oömma kläder.
Nedgång sker på egen risk och arrangörerna tar inget ansvar för personskador eller förstörda kläder. Varje besökare kommer skriva under ett papper på att de går ner på egen risk som måste vara ifylld innan den går ner i en anläggning. Kontroll av ID kan komma att göras.
Bokning: Kommer att öppnas idag fredag 15:00. Information kommer att finnas på www.bunkertours.se, via nyhetsbrev och Facebook-kontot i god tid innan biljetterna släpps. Riktigt namn, e-post, telefonnummer och personnummer kommer behövas enligt markägarens rekommendationer. Max 4 biljetter vid varje bokning, där allas namn och personnummer måste finnas med. Arrangörerna, bunkertours.se och markägaren, förbehåller sig rätten att avvisa bokning om bokaren eller någon i sällskapet har renommé att bryta sig in i anläggningar, gå in i återöppnade anläggningar utan ägarens tillstånd eller ha dokumenterad kontakt med liknande personer.
Endast ett bokningsalternativ kommer finnas och när 120 anmälningar inkommit kommer den att övergå i en ren väntelista. Alla bokningar godkänns manuellt efter kontroll av namn och telefonnummer, vilket kan ta lite tid. Ett automatiskt svar kommer skickas ut när bokningen är godkänd och sedan i e-post form med mer detaljer närmare resan och vid utskick av faktura.
Frågor: Kan ställas här på hemsidan eller i inlägget på Facebook sidan.

11 thoughts on “Batteri Arkösund 7,5 cm m/57

  1. Hej Lars !
    Detta är mitt gamla krigsförband ! Har dessvärre svårt att kunna komma i september då det pågår en hel del övningar i FM.
    MVH
    Roger
    När kan man tänka sig att nästa visning kommer att ske?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *