Bunkertour Hemsö

Just tillbaka från en helg på Hemsö utanför Härnösand, tillsammans med 9 andra likasinnade. Vi hade både tur med vädret och guidningarna av Storråberget och Havstoudd, där vi också övernattade. Hittade även resterna av Dalom batteriet från början av 1900-talet på öns NV sida.
Hemsö är en verkligt fin ö, både naturmässigt och militärhistoriskt.

The almost annual trip to the Hemsö area, now with nine Swedes from all around Sweden. We had a splendid weekend in the three big fortified sites on the island.

Vi möttes 11 på Lördagen för start av guidningen av 15,2 m/51 batteriet. Besökte pjäs3 utifrån och in i tornet ovanifrån. Där dök helt plötsligt en bekant från avvecklingen av Söderarm upp. Trevligt återseende. Gick sedan ner genom huvudentrén och tittade på de stora beredskapslager som fortfarande finns i berget. Imponerade samling mat och annat materiel. Gick sedan som en vanlig visning genom sjukrum, generatorer, kök och sedan bort genom den gastäta delen, passerande logement och bort mot 3.pjäs som klättrades för att se pjäsen underifrån.
Allt detta i mycket behagligare takt än vad som är möjligt på en vanlig visning.
Slutligen besök i stridsledningscentral, LV-rum och mätstation för batteriet innan utgång ur berget för besök vid Arte 724 radarantennen som avslutning.
Transport till 719 mätstationen på östra sidan av ön, där vi var i ca 1 timme, utforskandes de 4 våningarna under mark.Vid 16 anlände vi Havstoudd och klämde ovanjordsdelarna innan det blev mörkt, då vi installerade oss i anläggningen och kastade oss över maten direkt. Efter det visade jag anläggningen för övriga innan det var egen utforskning under kvällen och natten.
Söndag morgon fick vi en timme extra, många använde säkert vintertiden för att sova en extra timme – vi 10 använde den till en extra bunkertímme!
10 var vi på väg upp mot Dalom batteriet där vi efter lite problem med vägen hittade ett obsvärn högt uppe på berget och resterna av batteriet med sina två 15 cm pjäser. Allt rivet och plomberat.Vi bröt upp vid färjelägret 12:30 för transport hem till Stockholmsområdet, Örebro, Göteborg och Lund.