Ritningar Skavsta

Har under helgen studerat de ritningar jag fått över Skavsta och Enstaberga flygplatser. De flesta ritningar är från 1950-talet men en del också från starten runt 1941. Det mesta är värn och värngrupper runt fälten vilket ger en bra bild över hur starkt försvaret var tänkt att bli. Jag vet ännu inte hur mycket som faktsikt blev byggt.

I have got drawing over the airfield Skavsta, where a ssurveillance flottilia were stationed from 1941 onwards. Loads of defence nests all along the airfiled but I’m still unsertian on how much was really made.