Danmark 14-16 oktober

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
Date(s) - 14/10/2016 - 16/10/2016
Hela dagen

Kategorier Inga Kategorier


English below

Bunkertours kommer under en långhelg röra sig runt i östra Danmark med start och mål i Köpenhamn och under resan öppna upp ett antal svårbesökta resmål eller få längre visningar i existerande museer.

När: Fredag-Söndag 14-16 oktober.
Start: Turen startar i Köpenhamn vid 10.
Slut: På eftermiddagen söndag 16 oktober i Köpenhamn cirka 15:00

Tempo: 4 av 5 kanoner. Långa dagar i fält med fältlunch alternativt kortare lunchstopp. 3-4 timmars sträckor i bil kan förekomma. Långa tider i bunker/berganläggningar, delvis i krävande miljö.
Delmål:
 Uppleva kalla krigs anläggningar i Danmark, två kustförsvarsmuseer och en luftförsvarscentral i Köpenhamn samt civilförsvar i Köpenhamn.
Resans karaktär: Transport sker i bilar och ingår i priset, troligen kommer några ha egna bilar och kunna ta passagerare. Övernattning sker båda nätterna på hotell i enkelrum, eller billigare i twin-rum vid önskempl och att det går att ordna. Frukost ingår, middagar troligen på hotellen. Resterande måltider inköps själva. Besök kan komma att ställas in på kort varsel och då försöker vi alltid besöka något annat besöksmål i närheten.
Vem får följa med: Bunkertours tar sig rätten att neka en person medverkan på resan efter konsultation med ägarna av anläggningar och medarrangörer. En avslagen medverkan kan bero på att personen har visat intresse för uppbrutna anläggningar eller själv har en historia av att bryta upp anläggningar eller gjort andra övertramp som kan skada bunkertours och/eller fastighetsägaren.

Grundplanering:
14 oktober: Kort transport i egna bilar inom Köpenhamn till Vestvolden och Ejebybunkern, som byggdes som kommandocentral för luftförsvaret av Köpenhamn och det var härifrån det bestämdes när Nike och Hawk missilerna skulle användas. Tvåvåningsbunkern är idag omgjord till upplevelsecenter men ger ändå en inblick i hur bunkern fungerade.
Vi börjar här 11:00 och har max en timme i anläggningen. Vi måste vara på Stevnsfortet 13:00 och det tar en timme dit. 13:20 börjar en 3h rundvandring där vi förhoppningsvis kommer se mer än den vanliga turen på 1½ timme. Vi tittar även på Nike och Hawk avskjutningsplatserna för dessa luftvärnsrobotar som fanns i närheten av Stevns. Efter detta beger vi oss söderut på Själland och hinner förhoppningsvis stanna till vid Masnedo fort innan vi ankommer till hotell Sjopark i Maribo. Middag 20:00 på Restaurant B i närheten av hotellet.
Lunchmatsäck och dryck ansvarar varje deltagare för själv.

15 oktober: Vid 09:15 avgår färja över från Själland till Langeland, vilken tar 45 minuter. 30 min transport till färjan. Väl på Langeland styr vi söderut till Langelandsfortet där vi anländer ca 1030. Nästa museum i Odense, en större civilförsvarscentral stänger 1600 och det är en timmes resa dit. Vi bör alltså lämna Langeland senast 14:00. Övernattning på City hotell i centrala Odense. Middag 19:00 på Restaurant Gronttorvet.

16 oktober: Efter frukost beger vi oss över Stora Bältbron österut igen till Köpenhamn. Cirka två timmar i bil. 11:00 ska vi ner under biblioteket i Rodovre för deras lokala civilförsvarsbunkern i Rodovre under 1h. Kort transport till Västvolden (Västvallen) som byggdes för att skydda Köpenhamn från landsidan. Vi kommer titta på en del vanligen stängda delar inne i vallen. Slut ca 13:30.
Lunchmatsäck och dryck ansvarar varje deltagare för själv.

Antal: Max 12 personer. Troligen kommer det vara blandade nationaliteter. Huvudspråk på guidningar är danska med engelskt inslag.

Pris: 4450 SEK för hela rundresan (2016-08-27 OBS! Något preliminärt, kan skifta +/- någon hundralapp). Avgår för twin-rum (om det är möjligt) 340 SEK resp. 280 SEK.

Vad ingår: Alla inträden, guidningar. Övernattningar på medelklasshotell med frukost. Bilhyra och drivmedel. Färjebiljett och broavgift.
Vad ingår inte: Transport till och från Köpenhamn. Övrig mat och dryck. Lunchmatsäck och dryck ansvarar varje deltagare för själv.

Bokning: Sker genom kontakt med lars@bunkertours.se. Bekräftelse av plats sker genom att 1000 SEK sätts in på konto efter att faktura erhållits. Dessa pengar kan endast fås tillbaka om platsen kan övertas av någon annan.

In English

Join fellow bunkertourists to eastern part of Denmark.

When: Friday-Sunday 14-16 october.
Start: In Copenhagen 10:00.
End: Afternoon 16th in Copenhagen around 15:00.

Pace: 4 of 5 guns. Long days in the field/bunkers with light lunch or short lunch breaks on route. 3-4 hours in car between sites can occur. Extensive visits to bunker systems, sometimes in demanding environment.
Goals: 
Visit cold war structures in Denmark. Two coastal artillery fortresses, one air defence command central, civil defence command central.
The trip: Transport is made in own or rental cars and is included in the price, we’ll try and arrange to fill up cars with 4 people.
Visits can be cancelled with short notice and in that case we’ll try and arrange other sites close by.
Who can join: Basically anyone but if it’s clear and known that the person(s) break into or walk into re-opened sites within Sweden. Bunkertours have the right to deny the person(s) access to the trip.

Planning/Itinerary:

14 october: Short transport within Copenhagen to Ejebybunkern. This was the airforce command central for protection of Copenhagen and decisions to fire Nike and Hawk missiles were taken here. The two story bunker is turned into a event museum to tell the history of the cold war and not many original parts are left. We aim to start here 11:00 and have max 1h. We need to leave latest 12:00 to be at Stevnsfortet 13:00 o start a tour at 13:30 that will last for 3h. Hopefully we can see more than the usual tour of 1,5h. We will also look at the Nike and Hawk missile launch pads close-by. After this we’ll drive south on Själland and will hopefully have time to stop at the older Masnedo fort before arriving at hotel Sjopark in Maribo. Dinner at near-by Restaurant B at 20:00.
Lunch to eat in field and drinks are up to each and everyone to get.

15 october: The ferry to Langeland departs at 09:15 from a port 30 min from the hotel and we have to be at the ferry latest 09:00 to get our reserved spots. The ferry takes 45 minutes. On the southern tip of Langeland (Long Island) is the cold war Langelandsfortet where we’ll be around 10:30. Trip to the next museum, Odense civil defence command central  is 1h and it closes 16:00. We should therefor leave Langeland latest 14:00. City hotel in central Odense. Dinner at restaurant Gronttorvet.
Lunch to eat in field and drinks are up to each and everyone to get.

16 october: After breakfast two hours car drive back to Copenhagen over the Great Bält bridge. At 11:00 we shall go below Rodovre library for the civil defence command bunker in Rodovre. This is showed occasionally every year but now opened for us for 1h. After this we’ll visit the older parts of Västvolden (Western Wall), close to Ejbybunkern, the older defence system to protect Copenhagen from the land side. Finished around 13:30.
Lunch to eat in field and drinks are up to each and everyone to get.

Participants: Max 12 people. Probably mixed nationalities. Main language on tours are Danish.

Prces: 4450 SEK for the whole trip (2016-08-27 OBS! Somewhat preliminary, may shift +/- a few hundred SEK). Reduction on twin-rooms (if possible) is 340 SEK resp. 280 SEK.

Included: All admissions, uided tours. Overnight in midclass hotels with breakfast. Car rental and petrol. Ferry ticket and bridge ticket.
Not included: Transport to and from Copenhagen. Food and drinks apart from breakfasts. vrig mat och dryck. Lunch to eat in field and drinks are up to each and everyone to get.

Booking: Contact lars@bunkertours.se for more information and booking.

Inlägget finns i kategorierna . Bokmarkera permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *