Nordnorge juli 2015 / Northern Norway july 2015

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
Date(s) - 08/07/2015 - 12/07/2015
Hela dagen

Kategorier Inga Kategorier


English below

Följ med till Norge och primärt området runt Harstad under midnattsolen. Huvudmål är bla 40,6 cm kanoner och ERSTA 12 cm M/70.

När: Onsdag-Söndag 8-12 juli
Start: Turen börjar på Kiruna flygplats när SAS landar från Arlanda 16:35. Lämnar Arlanda 15:05.
Slut: På Kiruna flygplats när flight mot Arlanda lämnar 19:05. Ankommer 20:35.

Tempo: 4 av 5 kanoner. Langa dagar i fält med fältlunch alternativt kortare lunchstopp. 3-4 timmars sträckor i bil kan förekomma. Långa tider i bunker/berganläggningar, delvis i krävande miljö. Långa dagar då det är midnattssol.
Delmål:
Att bese en del av fästning Harstad och striderna som pågick under andra världskriget, samt batteriet på Trondenes med sina 40,6 cm kanoner. Batteriet på Sandsoy kommer delvis vara vår bas och vi gör dagsutflykter därifrån. ERSTA 12 cm M/70 byggdes norr om Harstad och här är den enda bevarade mätstationen i världen. Efter Harstad fortsätter vi norrut mot Tromsö och Lyngen-linjen innan vi åker tillbaka mot Kiruna genom Finland.

40,6 cm Barbara.

40,6 cm Barbara.

En annan av Norges 12 cm batterier / Another 12 cm battery in Norway.

En annan av Norges 12 cm batterier / Another 12 cm battery in Norway.

Resans karaktär: Boende är en blandning av hotell och förläggningar. Vi äter frukost och middag sittande men de flesta luncher är ala smörgåsar eller bensinmackskorv. Huvudmål är ERSTA 12/70 och 40,6 cm på Trondenes som vi i båda fallen hoppas få full tillgång till. Övrig tid kommer att försöka spenderas endera i berghangar eller i den sk Lyngenlinjen längre norrut. På väg till eller från Kiruna kommer även kortare stopp göras vid riksgränsen.
När vi rör oss i egna bilar så har vi dock möjligheten att byta resmål om något på kort varsel blir inställt. Bunkertours.se kommer inte kunna ge tillbaka några pengar vid inställda arrangemang där utgifter redan finns, problem som varken är av individuell eller grupp karaktär. Arrangemang som ställs in utan utgifter kommer sänka totalpriset. Vid sjukdom i gruppen så kommer den personens välbefinnande att prioriteras mot gruppens önskemål på bunkrar.
Vi kommer att åka runt i större medelklassbilar och till det behövs en frivillig i varje bil som är van att köra. En kartläsare per bil är också bra.

Grundplanering:
Onsdag 8/7: Efter ankomst Kiruna reser vi direkt mot Abisko där vi tittat på gränsförsvarsmuseet och äter middag på STF hotellet. Vi anländer sedan Harstad tidigast 22:00 där vi tar in på hotell i centrum.
Torsdag 9/7: Stora delar av dagen kommer spenderas på Trondenes och det imponerande 40,6 cm batteriet med museipjäsen Barbara och hennes tre kollegor. Förhoppningsvis får vi en längre visning där minst en pjäs förutom museipjäsen ingår. Efter tar vi två bilfärjor ut till Sandsoy där vi övernattar i Sandsoy fort’s baracker. Här finns endast möjlighet att dela rum med tre andra. Sandsoy och fortet kommer sedan att utforskar under eftermiddag och kväll, endast avbrutet av middag. På ön finns förutom de fyra pjäsplatserna för fortet med tillhörande radar även en mätstation för Trondenes-batteriet. Fortet utsattes för sprängprov under kalla kriget och fjällanläggningen är därför lite ovanlig.

Fredag 10/7: Tidig frukost för att ta bilfärja 08:05 tillbaka och vända ännu mer norrut till Bjarkoy, där vi blir upplockade av båt från Valhall på Melloyvaer. Ute på deras ö körs vi runt i minibuss och beser flertalet platser i världens enda kompletta 12 cm M/70 batteri, i Sverige benämnt ERSTA, i Norge NERSTA. Här finns alltså chansen att bese en komplett mätstation för de som inte han med det i Sverige. Detta batteri har även utrustning som är minst 10 år yngre än de i Sverige hade. Även här ska en mätstation från Trondenes finnas, oklart i vilken status.
Efter grundlig guidning med fältlunch blir vi återtransporterade med båt till våra bilar. Vi fortsätter då via Harstad till Bjerkvik för natt på hotell.
Lördag 11/7: Längre transporter med avbrott för stopp längs vägen till Tromsö. Totalt ca 4-5 timmar i bil under dagen. På vägen finns Bardufoss flygbas med en berghangar, som vi besöker om vi får tillstånd. Lite utanför Tromsö besöker vi platsen för Tirpitz sänkning där kratrarna från Tallboy-bomberna fortsatt går att beskåda och även Tromsö defence museum som beskriver sänkningen och övrigt runt den tyska ockupationen i ett av de tyska batteriställningarna från kriget. Vi övernattar på hotell av medelstandard i centrala Tromsö. Alla har här singelrum.
Söndag 12/7: Hemresedag med cirka 40 mils transport. Tidig avfärd för att efter en timme ha minst fyra timmar i Froy-linjen, den del av den av tyskarna byggda Lyngen-linjen under kriget som fortsatte att byggas på under kalla kriget. Här i närheten av Skibotn och vägen söderut in i Finland skulle Sovjet stoppas i en invasion, där Norge är näst som smalast och lättast att försvara. Motsvarigheten till Fortverket har under de senaste åren plomberat hundratals värn, stödjepunkter och kanonställningar men bland annat en större kommandoplats finns kvar och ska öppna som museum. Vi får en visning av det lokala museet fastän den inte är klart som museum ännu. Hemresa genom Finland med planerad ankomst till Kiruna senast 18:00. Flyg mot Arlanda 19:05.

Förändringar i planeringen: Kan ske på kort varsel men visningar av Trondenes, Melloyvaer och Froy-linjen är klart.

Antal: max 12-15 personer. (2015-05-31 är resan fulltecknad). Troligen kommer det vara blandade nationaliteter. Språk på guidningar kommer vara en blandning av norska, svenska och engelska.

Pris: 7500:-. Kan komma att revideras något om norska kronan skiljer sig mycket mellan april och juli.

Vad ingår: Alla inträden, guidningar. Bilhyra och drivmedel. Del i dubbelrum. Alla frukostar. Middag och måltidsdryck  8/7. Middag 9/7. Lunch 10/7.
Vad ingår inte: Mat och dryck övriga dagar. Resan till och från Kiruna. Singelrum om så önskas och går att ordna – extra 275 SEK för 8-9/7, 400 SEK för 10-11/7. Ännu okänt för natten 11-12/7.

Bokning: Sker genom kontakt med lars@bunkertours.se. Bekräftelse av plats sker genom att bokad flygbiljett kan uppvisas eller att 1000 SEK sätts in på konto. Dessa pengar kan endast fås tillbaka om platsen kan övertas av någon annan.

In English

Join fellow bunkertourists in the Narvik area of Norway during the midnight sun. Fortress Narvik is famous from the 1940’s and also the borderline to Sweden had some minor battles. Main sites are the impressive 40,6 cm guns at Trondenes and the modern 12 cm at Melloyvaer.

When: Wednesday-Sunday 8-12 july.
Start: The trip start at Kiruna airport when SAS flight lands at 16:35. Departs Arlanda15:05.
End: At Kiruna airport when SAS flight leaves for Arlanda at 19:05. Arrives Arlanda 20:35.

Pace: 4 of 5 guns. Long days in the field/bunkers with light lunch or short lunch breaks on route. 3-4 hours in car between sites can occur. Extensive visits to bunkersystems, sometimes in demanding environment. Long days due to midnight sun.
Goals:
 Apart from the 40,6 cm and 12 cm batteries we’ll view battery Sandsoy in the Harstad area. After that we head even further north to Tromso area and the Lyngen/Froy defence line before heading back to Kiruna via the main road in Finland.
The trip: Bunkertours has been in the area before. We’ll travel in rental cars, which gives us the opportunity to be flexible if something is cancelled. We’ll stay at mid-class hotels and visit good restaurants. Cancelled visits where money already have been payed may not be refundable. If someone gets ill during the trip we’ll focus on his/hers well-beeing instead of bunker-visits. The major part of the cost for the trip is hotels, guide-fees, cars and petrol.
The travel will be in bigger middle-class cars and for each car we need at least one driver and one map-reader.
Details:
Wednesday 8 july: After arrival at Kiruna we travel along the railway line towards Narvik, Norway. At Abisko we break for a tour of the border-defence museum, focusing on the fights in the 2WW. We’ll have dinner at a nearby hotel before travelling to Harstad, where we will arrive earliest 22:00 and check-in at a hotel in downtown.
Thursday 9 july: Major part of the day will be spent inside the military area of Trondenes, where the huge 40,6 cm guns are still preserved in the german battery. Gun Barbara and her three sisters will be viewed, hopefully with at least one more internal visit than in the museum-gun.
After this we’ll take two car-ferries out to Sandsoy where we will stay overnight in battery Sandsoy’s above-ground dormitories. Only possible to share rooms with three others. We can explore the fortress and the island during afternoon and evening, only with a brea for dinner. The battery concists of four guns, radar and a bigger mountain part that has been used for explosion-tests during the cold war. Apart from this there should also be a measuring station for the Trondenes battery on the island.
Friday 10 july: Early breakfast to catch the 0805 ferry and head further north to Bjarkoy, where a boat will take us to Melloyvaer. On that island we’ll be taken care off by the Valhall hotel and be shown the 12 cm M/70 battery. The only totally preserved battery, not even Sweden who designed it has a measuring station left. This battery is also at least 10 years younger in design than the Swedish. Also here there should be a measuringstation for the Trondenes battery.
After the tour with catered field lunch we will be transported back to our cars and head via Harstad to Bjerkvik for a night at a hotel.
Saturday 11 july: Long transport to Tromso with stops on the way. A total off 4-5 hours in the cars this day. En route is Bardufoss airbase with a mountain hangar, that we will visit if we get permission. Outside Tromsö is the sinking site for Tirpitz that we will visit as well as the Tromsö defence museum that describs the sinking as well as the German occupation in one of the German batteries protecting Tromsö. We will stay at a mid-level hotel in downtown Tromsö, all in singl rooms.
Sunday 12 july: Last day with around 400 km travel. Early start so we after an hours drive can have at least four hours in the Froy-line at Skibotn. This is the cold war defense line, in parts side by side with the German Lyngen-line, both done to stop Soviet from coming further south into Norway. Hundreds of pillboxes, tank turret bunkers and command posts have been destroyed the last 3-4 years but at least one commandpost bunker will be remade into a museum. It is still not but the local museum will show us around.
Return journey through Finland to be at Kiruna airport latest 18:00. Flight to Arlanda 19:05.

People:  max 12-15 people.  2015-05-31 – fully booked

Price: 7500 SEK. Can be changed a little bit if the Norwegian krona is changed much between the SEK and NOK.

What is included in price: Entrances, guided tours. Car rental and petrol. Part in double room. All breakfasts. Dinner 8/7 and 9/7. Lunch 10/7.
What is not included: Food and drinks the other days. Trip to and from Kiruna. Single-room if applicable – extra 275 SEK for 8-9/7, 400 SEK for 10-11/7. Still unknown for 11-12/7.

Booking: Is made through contact with lars@bunkertours.se. Confirmation can be made with a booked flight-ticket or a deposit to my account of 1000 SEK.

Inlägget finns i kategorierna . Bokmarkera permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *