Norra Sverige september

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
Date(s) - 05/09/2015 - 10/09/2015
Hela dagen

Kategorier Inga Kategorier


English below

Följ med till Kalix-linjen, Boden och inre Norrlands försörjningsförråd och provplatser.

OBS! Resan är i planeringsstadiet och datum är inte satta ännu. Den kommer inte att ske i september utan tidigast våren 2016.

När:
Start: Turen börjar på Luleå flygplats.
Slut: På Luleå flygplats när flight mot Arlanda lämnar.

Tempo: 4 av 5 kanoner. Langa dagar i fält med fältlunch alternativt kortare lunchstopp. 3-4 timmars sträckor i bil kan förekomma. Långa tider i bunker/berganläggningar, delvis i krävande miljö.
Delmål:
Att bese en del av Kalixlinjen och Bodens fästning, samt inre befästningslinjer och förrådsanläggningar i Norr- och västerbotten. Även kraftverket i Muddus och den störtade Lancasterbombaren i närheten. Civilförsvarsanläggningar och drivmedelsförråd.

Resans karaktär: Vi kommer bo på hotell, förläggningar och in berganläggningar i varierande standard. Ofta fältlunch på egen bekostnad men frukost och middag ordnad varje dag.
När vi rör oss i egna bilar så har vi dock möjligheten att byta resmål om något på kort varsel blir inställt. Bunkertours.se kommer inte kunna ge tillbaka några pengar vid inställda arrangemang där utgifter redan finns, problem som varken är av individuell eller grupp karaktär. Arrangemang som ställs in utan utgifter kommer sänka totalpriset. Vid sjukdom i gruppen så kommer den personens välbefinnande att prioriteras mot gruppens önskemål på bunkrar.
Vi kommer att åka runt i större medelklassbilar och till det behövs en frivillig i varje bil som är van att köra. En kartläsare per bil är också bra.

Grundplanering: (den kan förändras på kort varsel) Efter ankomst Luleå reser vi direkt mot Siknäs och dess dubbelpjäs. Vidare besök i Kalixlinjen med bla fler kanontorn och överfarter över floden. Bodens fästning under en heldag och sedan söderut för möjliga besök runt Älvsbyn, Storuman, Vidsel, Muddus, Gällivare och Vuollerim.

Antal: 8-16 personer. Troligen kommer det vara blandade nationaliteter. Språk på guidningar kommer vara en blandning av norska, svenska och engelska.

Pris: ännu oklart

Vad ingår: Alla inträden, guidningar. Bilhyra och drivmedel. Del i dubbelrum.
Vad ingår inte: Mat och dryck övriga dagar. Resan till och från Kiruna. Singelrum om så önskas och går att ordna.

Bokning: Sker genom kontakt med lars@bunkertours.se. Innan alla detaljer är spikade finns chans till intresseanmälan som vid skarpt läge behandlas på först-in basis. Bekräftelse av plats sker genom att bokad flygbiljett kan uppvisas eller att 1000 SEK sätts in på konto. Dessa pengar kan endast fås tillbaka om platsen kan övertas av någon annan.

In English

Join fellow bunkertourists in the northern Swedish wilderness. The Kalix-line should stop Soviet during the cold war, as well as Boden fortress. More to the west Sweden had airbases, large storage mountains as well as mountian hangars.
When: Saturday-Wednesday in early september

Start: The trip start at Luleå airport
End: At Luelå airport when flight leaves for Arlanda.

Pace: 4 of 5 guns. Long days in the field/bunkers with light lunch or short lunch breaks on route. 3-4 hours in car between sites can occur. Extensive visits to bunkersystems, sometimes in demanding environment.
Goals:
 Kalix-line, Boden fortress, oil-storage, storage mountains, civil defence mountains, power station and crashed Lancaster.
The trip: Is in the planning, most are solved but some price-issue are still there and things to visit on the last days. Bunkertours has been in the area before. We’ll travel in rental cars, which gives us the opportunity to be flexible if something is cancelled. We’ll stay at average hotels but also in mountains. Cancelled visits where money already have been payed may not be refundable. If someone gets ill during the trip we’ll focus on his/hers well-beeing instead of bunker-visits. The major part of the cost for the trip is hotels, guide-fees, cars and petrol. The only extra that bunkertours charge is for some of the work made before-hand.
The travel will be in bigger middle-class cars and for each car we need at least one driver and one map-reader.

People:  8-16 people.

Price: not ready yet.

What is included in price: Entrances, guided turs. Car rental and petrol. Part in double room.
What is not included: Food and drinks the other days. Trip to and from Luleå. Single-room.

Booking: Is made through contact with lars@bunkertours.se. BEfore everything is settled, a note that you are interested wil put you on the list and you will be contacted on first-come-first-served basis. Confirmation can be made with a booked flight-ticket or a deposit to my account of 1000 SEK.

Inlägget finns i kategorierna . Bokmarkera permalink.