Södersjukhuset

Nytt inlägg efter lång bortavaro. Har inte hänt så mycket under november utan endast en ny bunker, berganläggningen under SÖS i Stockholm. Bunker både med helikopterinfart (nästan), järnvägsförbindelse och kontakt med det överliggande sjukhuset.
Placerad i berget 14 meter under SÖS byggdes bergrummet samtidigt som sjukhuset under kriget och det var planerat att även kunna ta in sjuka via järnvägen som går i tunnel i samma berg. Dock ser man snabbt att trapporna på ca 60 steg från spåret upp till anläggningen skulle ge vissa problem!

Huvudkorridoren i SöS tunnelsystem.

Anläggningen används idag till utbildningar men ska på 72 timmar kunna konverteras till ett katastrofsjukhus. En saneringsanläggning finns aktiv konstant, eller rättare sagt på 20 minuter om det blir ett kemiskt utsläpp där person(er) måste saneras.